TSM SEMILY s.r.o.

Technické, Stavební a Montážní služby Semily s.r.o.

Aktuálně:

O nás

Společnost vznikla 17. ledna 2000 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, jako společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Technické služby Semily, spol. s r. o. V souvislosti s rozšířením podnikatelského záměru o další služby byl počátkem roku 2008 změněn obchodní název na TSM Semily s. r. o.

Uvedení názvu města ve firmě bylo z důvodu identifikace a propagace jediného vlastníka společnosti.

Výroční zpráva TSM Semily 2012

Výroční zpráva TSM Semily 2013

    Sbírej toner